EFOE W LICZBACH

0
lat działalności
0
wydanych certyfikatów średniorocznie
0
przyznanych statuetek Ekostrateg

Audyt środowiskowy dla firm i gmin

Świadomość ekologiczna odgrywa coraz ważniejszą rolę zarówno wśród indywidualnych osób, jak i  przedsiębiorców. Bycie ekologicznym bezpośrednio wpływa nie tylko na ekonomię firmy, lecz także na to jak dana marka jest postrzegana przez jej klientów – buduje jej reputację.

Aby potwierdzić, że działania firmy nie wpływają negatywnie na środowisko naturalne przeprowadza się audyty środowiskowe, dzięki którym przedsiębiorstwo zyskuje pewność że sposób w jaki realizuje obowiązki jest właściwy. Obok pewności, firma może otrzymać certyfikat potwierdzający zgodność podjętych działań z założeniami jednostki certyfikującej.

Natomiast w przypadku samorządów lokalnych zalecamy program Gmina Bliska Środowisku.

DZIAŁANIA PROGRAMOWE

Program w którym aplikujące podmioty gospodarcze poddawane są ocenie zachodzących w nich procesów w kontekście ekologii i zmian klimatycznych.

Program, w którym wyróżniane są gminy, realizujące strategię zrównoważonego rozwoju i podejmujące działania zmniejszające skutki zmian klimatu.

Poddanie się dobrowolnej certyfikacji możliwe jest po wstępnej weryfikacji spełnienia wymagań programowych.

Wypełnienie ankiety I stopnia możliwej jest tutaj:

Audyt środowiskowy – czym jest i dlaczego jest istotny?

Audyty środowiskowe przeprowadzane są w różnych celach. Z jednej strony mogą pomóc w ubieganiu się o dofinansowanie ze środków publicznych, o otrzymanie kredytu bankowego czy lepszego ubezpieczenia, a z drugiej upewniają, że obowiązki wynikające z prawa ochrony środowiska realizowane są poprawnie. Niektóre z audytów pełnią funkcję asekuracyjną, budującą poczucie komfortu na wypadek kontroli przez organy ochrony środowiska.

Prawidłowo przeprowadzony audyt powinien opierać się na weryfikacji dokumentacji środowiskowej pod kątem wymogów prawnych. Ten etap jest bardzo istotny, ponieważ inne obowiązki będą kierowane do właściciela obiektu biurowego, a inne do zakładów przemysłowych.

Jeżeli audyt przeprowadzany jest jako kontrola rzadko kiedy istnieje przestrzeń do omawiania problemów podmiotu. Natomiast audyty będące dobrowolną inicjatywą umożliwiają budowę zupełnie innej przestrzeni.

DZIAŁANIA PROJEKTOWE

LIFE ARCHICLIMA

Projekt, którego celem jest pomoc zarządcom i właścicielom obiektów wielkopowierzchniowych w ochronie przed negatywnymi skutkami zmian klimatycznych.

Projekt LIFE ARCHICLIMA numer LIFE20 CCA/PL/001573 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

plasticLIFEcycle

Głównym celem projektu jest zademonstrowanie innowacyjnej technologii PLC do sortowania i recyklingu mieszanych tworzyw sztucznych oraz stworzenie międzynarodowej sieci współpracy biznesowej obejmującej pełen łańcuch wartości tworzyw sztucznych (od odpadów do produktu końcowego) w celu zwiększenia wykorzystania tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w produkcji nowych wyrobów.

Projekt plasticLIFEcycle numer LIFE21/ENV/PL/074161 jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Czym jest certyfikat środowiskowy dla Twojej firmy?

Celem systemu środowiskowego jest doskonalenie oraz poprawa efektów działalności środowiskowej, a także przygotowanie do reagowania w sytuacji zagrożenia ekologicznego.

Funkcjonuje on w oparciu o międzynarodowe standardy Unii Europejskiej. Przy tym stanowi potwierdzenie, że firma  konsekwentnie wdraża wszelkie elementy zmierzające do maksymalnego ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko.

Program Gmina Bliska Środowisku

Jednak nie tylko przedsiębiorstwa powinny prowadzić swoją działalność tak, aby nie wpływać negatywnie na środowisko naturalne. Na poziomie samorządów lokalnych – gmin – ważne miejsce zajmuje nasz program Gmina Bliska Środowisku.

Certyfikacja programu Gmina Bliska Środowisku związana jest z oceną zgodności z przepisami prawa ochrony środowiska oraz podjętych działań dotyczących przystosowania do zmian klimatu. Program zakłada, że w ramach dobrowolnej certyfikacji, zweryfikowane zostaną następujące obszary: wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska; gospodarka odpadami; gospodarka wodno-ściekowa; zrównoważona energia i klimat; stan jakości powietrza oraz strategia proekologiczna.

O NAS

Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej (EFOE) to stowarzyszenie działające od 2007 roku będące organizatorem ogólnopolskich programów certyfikujących Firma Bliska Środowisku oraz Gmina Bliska Środowisku.

Od 2021 roku współbeneficjent projektu LIFE Archiclima, nowatorskiego i międzydyscyplinarnego programu, polegającego na ocenie adaptacji obiektów do zmian klimatycznych, projektowaniu rozwiązań podnoszących poziom adaptacji oraz wprowadzającego system oznaczania budynków posiadających pięć stopni przystosowania do zmian klimatu.

AKTUALNOŚCI

efoe logo
Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej

ul. 3 Maja 22/2c
40-096 Katowice

KRS 0000277074
Regon 240619162
NIP 634-263-14-51

biuro@efoe.org.pl

Witold Szwedkowski
Communication Manager LIFE Archiclima

600 505 446

witold.szwedkowski@efoe.org.pl

Anna Primus
Communication Officer LIFE Archiclima

609 177 366

anna.primus@efoe.org.pl

Skontaktuj się z nami    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie „Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej” ul. 3 Maja 22/2c, 40-096 Katowice NIP: 6342631451, powyższych danych osobowych w celu umożliwienia kontaktu drogą telefoniczną lub elektroniczną. Jestem świadoma/y, że zgoda może być odwołana w każdym czasie poprzez poinformowanie Stowarzyszenia „Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej” EFOE mailowo na adres e-mail: biuro@efoe.org.pl lub pisemnie na adres podany w zakładce kontakt. Więcej informacji.