Firma Bliska Środowisku

O PROGRAMIE

Program dostępny jest na rynku od 2007 roku. Laureatami w tym czasie zostało 170 firm z sektora małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, które potwierdziły swoją wiarygodność ekologiczną.

Program dedykowany jest przedsiębiorcom, którzy zarządzają firmą z uwzględnieniem obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, ale także wykazują dużą świadomość zmian klimatu. 

Od początku swojego istnienia program przeszedł szereg zmian. W obecnej formule prowadzony jest audyt spółek w sześciu obszarach działań. 

Firmy, które uzyskały wymaganą regulaminem ilość punktów otrzymują certyfikat Firma Bliska Środowisku, którym mogą się posługiwać w codziennych relacjach biznesowych.

Warunkiem wzięcia udziału w certyfikacji jest wypełnienie ankiety I stopnia, będącej selekcją podmiotów kwalifikujących się do audytu.

Obszary certyfikacji

Certyfikacja w ramach programu Firma Bliska Środowisku obejmuje sześć obszarów:

1.

Ocena zgodności z przepisami prawa ochrony środowiska

2.

Ocena efektywności procesów

3.

Ocena efektywności energetycznej

4.

Ocena strategii ekologicznej

5.

Ocena Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w oparciu o ochronę środowiska i ekologię

6.

Ocena przystosowania do zmian klimatu

Proces certyfikacji

KROK 1
WYPEŁNIENIE ANKIETY I STOPNIA i WERYFIKACJA WSTĘPNA
Ankieta dostępna do wypełnienia na stronie programu

1 (3)

KROK 3
ANKIETA II STOPNIA
Pogłębiona analiza, której celem jest przyjrzenie się organizacji w 6-ci obszarach merytorycznych

3 (4)

KROK 5
AUDYT
Przeprowadzenie audytu weryfikującego informacje zawarte w ankiecie przez niezależnych audytorów w siedzibie przedsiębiorstwa lub jego oddziałach

5 (2)

KROK 7
OPINIA RADY PATRONACKIEJ
Rekomendacja Rady Patronackiej w kwestii przyznania certyfikatu i znaku Programu

7
2 (3)

KROK 2
WYPEŁNIENIE FORMULARZA REJESTRACYJNEGO
Formularz udostępniany jest podmiotom, które przeszły wstępną weryfikację

4 (2)

KROK 4
OCENA FORMALNA
Ocena dokonana przez ekspertów powołanych przez EFOE na podstawie wypełnionej ankiety II stopnia

6 (1)

KROK 6
OCENA EKSPERCKA
ocena przeprowadzona przez audytorów
wraz z rekomendacjami

8

KROK 8
DECYZJA
Decyzja o przyznaniu certyfikatu i znaku Programu

KROK 1 WYPEŁNIENIE ANKIETY I STOPNIA i WERYFIKACJA WSTĘPNA
– ankieta dostępna do wypełnienia na stronie programu

KROK 2 WYPEŁNIENIE FORMULARZA REJESTRACYJNEGO
– formularz udostępniany jest podmiotom, które przeszły wstępną weryfikację

KROK 3 ANKIETA II STOPNIA
– pogłębiona analiza, której celem jest przyjrzenie się organizacji w 6-ciu obszarach merytorycznych

KROK 4 OCENA FORMALNA
– ocena dokonana przez ekspertów powołanych przez EFOE na podstawie wypełnionej ankiety II stopnia

KROK 5 AUDYT
– przeprowadzenie audytu weryfikującego informacje zawarte w ankiecie przez niezależnych audytorów w siedzibie przedsiębiorstwa lub jego oddziałach

KROK 6 OCENA EKSPERCKA
– ocena przeprowadzona przez audytorów wraz z rekomendacjami

KROK 7 OPINIA RADY PATRONACKIEJ
– rekomendacja Rady Patronackiej w kwestii przyznania certyfikatu i znaku Programu

KROK 8 DECYZJA
– decyzja o przyznaniu certyfikatu i znaku Programu

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE:

null
certyfikat Firma Bliska Środowisku
null
audyt obiektu w 6 obszarach prawa ochrony środowiska
null
audyt procesów w kontekście ekologii i zmian klimatycznych
null
zwiększenie bezpieczeństwa prawnego przedsiębiorstwa w zakresie przepisów ochrony środowiska
null
promocja przedsiębiorstwa w mediach społecznościowych organizatora programu
null
możliwość posługiwania się znakiem w materiałach promocyjnych spółki
null
uczestnictwo w prestiżowym programie o zasięgu ogólnopolskim
null
wzmocnienie społecznej odpowiedzialności biznesowej firmy (CSR)
null
wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa

MOŻLIWOŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE:

null

Zaprezentowanie firmy podczas Gali wręczenia certyfikatów

null

Nawiązanie nowych relacji biznesowych

null

Spędzenie wyjątkowego wieczoru w towarzystwie laureatów programu FBŚ, GBŚ oraz osób ze świata biznesu i mediów

null

Wzmocnienie wizerunku przedsiębiorstwa poprzez możliwość jej prezentacji w trakcie transmisji LIVE z Gali

LAUREACI PROGRAMU

WZÓR CERTYFIKATU DLA FIRM

ANKIETA WSTĘPNA

Wymagania prawne
I Spełnienie wymagań prawnych

TAK

NIE

TAK

NIE

II Monitoring wymagań prawnych

TAK

NIE

TAK

NIE

Ekoefektywność
I Efektywność ekologiczna procesów

TAK

NIE

TAK

NIE

II. Efektywność energetyczna

TAK

NIE

TAK

NIE

Ekoinnowacje
I. Obniżenie kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa w kontekście i negatywnego wpływu na środowisko naturalne

TAK

NIE

TAK

NIE

II. Nowy produkt lub usługa posiadająca cechy ekologiczne.

TAK

NIE

TAK

NIE

Strategia Proekologiczna
I. Długofalowa strategia proekologiczna

TAK

NIE

TAK

NIE

Monitorowanie strategii proekologicznej

TAK

NIE

TAK

NIE

Społeczna odpowiedzialność biznesu

TAK

NIE

II. Odpowiedzialność społeczna

TAK

NIE

TAK

NIE

III. Odpowiedzialność ekologiczna

TAK

NIE

TAK

NIE

III Transformacja klimatyczna

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

Udzieliłeś 100% poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie I stopnia. Kolejnym krokiem jest wypełnienie szczegółowej ankiety II stopnia oraz audyt.

Zostaw swoje namiary i skontaktujemy się z Tobą.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie „Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej” ul. 3 Maja 22/2c, 40-096 Katowice NIP: 6342631451, powyższych danych osobowych w celu umożliwienia kontaktu drogą telefoniczną lub elektroniczną. Jestem świadoma/y, że zgoda może być odwołana w każdym czasie poprzez poinformowanie Stowarzyszenia „Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej” EFOE mailowo na adres e-mail: biuro@efoe.org.pl lub pisemnie na adres podany w zakładce kontakt Więcej informacji.

  Dobry wynik. Powinieneś przystąpić do programu.
  Zostaw swoje namiary i skontaktujemy się z Tobą
   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie „Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej” ul. 3 Maja 22/2c, 40-096 Katowice NIP: 6342631451, powyższych danych osobowych w celu umożliwienia kontaktu drogą telefoniczną lub elektroniczną. Jestem świadoma/y, że zgoda może być odwołana w każdym czasie poprzez poinformowanie Stowarzyszenia „Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej” EFOE mailowo na adres e-mail: biuro@efoe.org.pl lub pisemnie na adres podany w zakładce kontakt Więcej informacji.

   Dziękujemy za wypełnienie ankiety. Chcesz porozmawiać o programie?
   Zostaw swoje namiary i skontaktujemy się z Tobą
    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie „Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej” ul. 3 Maja 22/2c, 40-096 Katowice NIP: 6342631451, powyższych danych osobowych w celu umożliwienia kontaktu drogą telefoniczną lub elektroniczną. Jestem świadoma/y, że zgoda może być odwołana w każdym czasie poprzez poinformowanie Stowarzyszenia „Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej” EFOE mailowo na adres e-mail: biuro@efoe.org.pl lub pisemnie na adres podany w zakładce kontakt Więcej informacji.