Gmina Bliska Środowisku

O PROGRAMIE

Program dostępny na rynku od 2008 roku. Dotychczasowymi laureatami zostały gminy z terenu całej Polski wyróżniające się podejściem do zagadnień związanych z ochroną środowiska.

W ramach oceny gmin weryfikuje się poziom spełnienia wymagań z zakresu ochrony środowiska, ale również ich aktywność w budowaniu i wdrażaniu strategii zrównoważonego rozwoju gminy.

Warunkiem wzięcia udziału w certyfikacji jest wypełnienie ankiety I stopnia, będącej selekcją podmiotów kwalifikujących się do audytu.

Obszary certyfikacji

Certyfikacja w ramach programu Gmina Bliska Środowisku obejmuje następujące obszary:

1.

Ocena zgodności z przepisami prawa ochrony środowiska

2.

Ocena działań związanych z gospodarką odpadami

3.

Ocena działań związanych z gospodarką wodno-ściekową

4.

Ocena działań związanych ze zrównoważoną energią i klimatem

5.

Ocena działań związanych ze stanem jakości powietrza

6.

Ocena strategii proekologicznej

Proces certyfikacji

KROK 1
WYPEŁNIENIE ANKIETY I STOPNIA i WERYFIKACJA WSTĘPNA
Ankieta dostępna do wypełnienia na stronie programu

1 (3)

KROK 3
ANKIETA II STOPNIA
Pogłębiona analiza, której celem jest przyjrzenie się organizacji w 6-ci obszarach merytorycznych

3 (4)

KROK 5
AUDYT
Przeprowadzenie audytu weryfikującego informacje zawarte w ankiecie przez niezależnych audytorów w siedzibie przedsiębiorstwa lub jego oddziałach

5 (2)

KROK 7
OPINIA RADY PATRONACKIEJ
Rekomendacja Rady Patronackiej w kwestii przyznania certyfikatu i znaku Programu

 

7
2 (3)

KROK 2
WYPEŁNIENIE FORMULARZA REJESTRACYJNEGO
Formularz udostępniany jest podmiotom, które przeszły wstępną weryfikację

4 (2)

KROK 4
OCENA FORMALNA
Ocena dokonana przez ekspertów powołanych przez EFOE na podstawie wypełnionej ankiety II stopnia

6 (1)

KROK 6
OCENA EKSPERCKA
ocena przeprowadzona przez audytorów wraz z rekomendacjami

 

8

KROK 8
DECYZJA
Decyzja o przyznaniu certyfikatu i znaku Programu

KROK 1 WYPEŁNIENIE ANKIETY I STOPNIA i WERYFIKACJA WSTĘPNA
– ankieta dostępna do wypełnienia na stronie programu.

KROK 2 WYPEŁNIENIE FORMULARZA REJESTRACYJNEGO
– formularz udostępniany jest podmiotom, które przeszły wstępną weryfikację

KROK 3 ANKIETA II STOPNIA
– pogłębiona analiza, której celem jest przyjrzenie się organizacji w 6-ci obszarach merytorycznych

KROK 4 OCENA FORMALNA
– ocena dokonana przez ekspertów powołanych przez EFOE na podstawie wypełnionej ankiety II stopnia

KROK 5 AUDYT
– przeprowadzenie audytu weryfikującego informacje zawarte w ankiecie przez niezależnych audytorów w siedzibie przedsiębiorstwa lub jego oddziałach

KROK 6 OCENA EKSPERCKA
– ocena przeprowadzona przez audytorów wraz z rekomendacjami

KROK 7 OPINIA RADY PATRONACKIEJ
– rekomendacja Rady Patronackiej w kwestii przyznania certyfikatu i znaku Programu

KROK 8 DECYZJA
– decyzja o przyznaniu certyfikatu i znaku Programu

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE:

null
możliwość otrzymania certyfikatu Gminy Bliskiej Środowisku
null
audyt gminy w 6 obszarach prawa ochrony środowiska
null
analiza działań pod kątem identyfikacji zagrożeń związanych ze zmianami klimatu
null
zwiększenie bezpieczeństwa prawnego gminy w zakresie przepisów ochrony środowiska
null
promocja gminy w mediach społecznościowych organizatora programu
null
możliwość posługiwania się znakiem w materiałach promocyjnych gminy
null
uczestnictwo w programie o zasięgu ogólnopolskim
null
wsparcie w budowie ekologicznego wizerunku gminy
null
wzrost atrakcyjności gminy

MOŻLIWOŚCI WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE:

null

Zaprezentowanie gminy podczas Gali wręczenia certyfikatów

null

Nawiązanie nowych relacji biznesowych

null

Spędzenie wyjątkowego wieczoru w towarzystwie laureatów programu FBŚ, GBŚ oraz osób ze świata biznesu i mediów

null

Wzmocnienie wizerunku przedsiębiorstwa poprzez możliwość jej prezentacji w trakcie transmisji LIVE z Gali

WZÓR CERTYFIKATU DLA GMIN

ANKIETA WSTĘPNA

1. Wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

2. Zrównoważona energia i klimat

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

3. Strategia proekologiczna

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

Udzieliłeś 100% poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie I stopnia. Kolejnym krokiem jest wypełnienie szczegółowej ankiety II stopnia oraz audyt.

Zostaw swoje namiary i skontaktujemy się z Tobą.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie „Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej” ul. 3 Maja 22/2c, 40-096 Katowice NIP: 6342631451, powyższych danych osobowych w celu umożliwienia kontaktu drogą telefoniczną lub elektroniczną. Jestem świadoma/y, że zgoda może być odwołana w każdym czasie poprzez poinformowanie Stowarzyszenia „Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej” EFOE mailowo na adres e-mail: biuro@efoe.org.pl lub pisemnie na adres podany w zakładce kontakt Więcej informacji.

  Dobry wynik. Powinieneś przystąpić do programu.
  Zostaw swoje namiary i skontaktujemy się z Tobą
   Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie „Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej” ul. 3 Maja 22/2c, 40-096 Katowice NIP: 6342631451, powyższych danych osobowych w celu umożliwienia kontaktu drogą telefoniczną lub elektroniczną. Jestem świadoma/y, że zgoda może być odwołana w każdym czasie poprzez poinformowanie Stowarzyszenia „Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej” EFOE mailowo na adres e-mail: biuro@efoe.org.pl lub pisemnie na adres podany w zakładce kontakt Więcej informacji.

   Dziękujemy za wypełnienie ankiety. Chcesz porozmawiać o programie?
   Zostaw swoje namiary i skontaktujemy się z Tobą
    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie „Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej” ul. 3 Maja 22/2c, 40-096 Katowice NIP: 6342631451, powyższych danych osobowych w celu umożliwienia kontaktu drogą telefoniczną lub elektroniczną. Jestem świadoma/y, że zgoda może być odwołana w każdym czasie poprzez poinformowanie Stowarzyszenia „Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej” EFOE mailowo na adres e-mail: biuro@efoe.org.pl lub pisemnie na adres podany w zakładce kontakt Więcej informacji.