Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej (EFOE) to stowarzyszenie działające od 2007 roku będące organizatorem ogólnopolskich programów certyfikujących Firma Bliska Środowisku oraz Gmina Bliska Środowisku.

Od 2021 roku EFOE jest współbeneficjentem projektu LIFE Archiclima, nowatorskiego i międzydyscyplinarnego programu, polegającego na ocenie adaptacji obiektów do zmian klimatycznych oraz projektowaniu rozwiązań podnoszących poziom adaptacji, a także wprowadzającego system oznaczania budynków posiadających pięć stopni przystosowania do zmian klimatu.

MISJA

Misją Stowarzyszenia jest pogłębianie świadomości ekologicznej społeczeństwa na rzecz ochrony planety i przyszłych pokoleń.

Zadania realizowane przez EFOE ukierunkowane są na rozpowszechnianie informacji, metod i technik w zakresie ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego w odniesieniu do strategii ekologicznych podmiotów.

Cele stowarzyszenia

Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej

null
promuje zasady efektywnego wykorzystywania kapitału intelektualnego organizacji m.in. wiedzy, umiejętności, doświadczenia, technologii, relacji z klientami
null
pobudzanie świadomości ekologicznej wśród kadr menedżerskich przedsiębiorstw
null
działa na rzecz promowania koncepcji ekologicznej i społecznej odpowiedzialności biznesu
null
wspomaganie tworzenia strategii opartych na kryteriach ekologicznych
null
pomoc organizacjom w budowaniu pozytywnych relacji z otoczeniem opartych na wartościach ekologicznych oraz zasadach etyki i komunikacji w biznesie
null
wspieranie działań mających za zadanie przystosowanie obiektów do zmian klimatu

Zespół EFOE

Arkadiusz Primus

ARKADIUSZ PRIMUS

Prezes Stowarzyszenia EFOE
arkadiusz.primus@efoe.org.pl

Przedsiębiorca, lider, wizjoner i kreator innowacyjnych przedsięwzięć. Zaangażowany w inicjatywy zbliżające przedsiębiorców do ekologicznych rozwiązań. Właściciel spółek, które świadczą usługi doradcze, projektowe, a nawet produkcyjne w branży recyklingu tworzyw sztucznych.

Marek Wieczorek

MAREK WIECZOREK

Dyrektor Programów FBŚ i GBŚ
marek.wieczorek@efoe.org.pl

Doświadczony menadżer, praktyk z ogromną wiedzą, którą bez skrępowania dzieli się z innymi. Zarządzanie i praca z ludźmi to hobby, pasja i przyjemność, a nie konieczność. Dużą wagę przywiązuje do relacji międzyludzkich, co ułatwia mu zarządzanie zespołami liczącymi nawet do 900 osób.

Klaudia Pietryszyn

KLAUDIA PIETRYSZYN

Koordynator Projektów FBŚ i GBŚ
klaudia.pietryszyn@efoe.org.pl

Od zawsze związana z inżynierią środowiska i projektami środowiskowymi. Z wykształcenia inżynier, z zamiłowania koordynator projektów. Realizuje się w zadaniach w których może zmaterializować wizję.

Anna Primus

ANNA PRIMUS

Communication Officer
anna.primus@efoe.org.pl

Komunikuje bez oceniania i etykiet. Wrażliwa na potrzeby wszystkich żywych istot. W jej oczach jedyną pewną rzeczą w życiu jest zmiana, dlatego z odwagą i ciekawością patrzy w przyszłość.

Projekt bez tytułu (8)

WITOLD SZWEDKOWSKI

Communication Manager
witold.szwedkowski@efoe.org.pl

Inicjator i promotor działań społecznych w obszarze zieleni miejskiej. Od 2005 r. zajmuje się edukacją ogrodniczą i przyrodniczą w ramach projektu Miejska Partyzantka Ogrodnicza. Świetnie włada słowem, tym mówionym i pisanym.

Dariusz Baran

DARIUSZ BARAN

Support for the Company Close to the Environment program
dariusz.baran@efoe.org.pl

Doświadczony i innowacyjny menedżer produktu oraz lider Zespołów oceny ryzyka z wieloletnim doświadczeniem, wprowadzający na rynek innowacyjne rozwiązania i produkty zwiększające zyski i usprawniające pracę. Matematyk i wykładowca akademicki.

Współpracownicy krajowi

ANDREEA MOROȘAN

Polska
andreea.moroszan@efoe.org.pl

Doświadczony menadżer z 10 letnim doświadczeniem, który z sercem podchodzi do ludzi. Na swoim koncie ma kierowanie zespołami sprzedaży od kliku do kilkudziesięciu osób. Budowanie dobrych relacji międzyludzkich to podstawa działania i droga do sukcesu w biznesie.

MONIKA KOPEĆ

Polska
monika.kopec@efoe.org.pl

Wykwalifikowana dyrektor w branży finansowo-ubezpieczeniowej, posiadająca 12-letnie doświadczenie w sprzedaży oraz zarządzaniu zasobami ludzkimi. Magister zarządzania procesowego i projektowego, z wieloma publikacjami w tej dziedzinie. Wyróżnia się empatycznym podejściem do każdego współpracownika, cechuje ją bezinteresowna pomoc ludziom. Z zamiłowania rozwija swoje kompetencje w zakresie literatury psychologicznej.

Dr KAROLINA PAŁCZYŃSKA

Polska
karolina.palczynska@efoe.org.pl

Wieloletni manager, z 15 letnim doświadczeniem zawodowym w branży bankowo – ubezpieczeniowej. Cechuje ją wysoka etyka pracy oraz doskonałe
umiejętności przywódcze. Posiada szeroką wiedzę ekspercką. Łatwo dostosowuje się do zmian. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami oraz realizacji i wdrażaniu nowych produktów. Lubi współpracować w zespole, jednocześnie tworząc przyjazne otoczenie. Lubi zmiany i nowe wyzwania.

Współpracownicy międzynarodowi

LIUDMYLA LOBCHUK

DAN CHEBARU

ALIN STOIAN

BESIM HOXHA

Wielka Brytania
besim.hoxha@efoe.org.pl