Polityka prywatności

Realizując obowiązek administratora określony w treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), informuję iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie „Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej”, ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice, NIP: 6342631451, reprezentowane przez Marka Wieczorka.
 2. Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko, telefon, adres email) przetwarzane są w celu nawiązania kontaktu.
 3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (imię, nazwisko, telefon, adres email) jest udzielona Administratorowi zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Możliwymi odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: firmy i kontrahenci współpracujący z Europejskim Forum Odpowiedzialności Ekologicznej jak również podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w drodze umów powierzenia.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego, ani też nie służą zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 6. Ma Pani/Pan prawo do:
 • żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Podanie Pani/Pana danych osobowych (imię, nazwisko, telefon, adres email) jest dobrowolne, ale niezbędne w celu umożliwienia kontaktu drogą telefoniczną lub/i elektroniczną.